Kvægbrugets Forsøgscenter


 

 

Er koen klar igen?

- adfærd og velfærd hos malkekøer i forbindelse med raksmelding efter mastitis

Projektets formål

- at give et helhedsbillede af koens tilstand i dagene omkring raskmelding efter mastitis.

 

Baggrund
Hidtil har forskning inden for mastitis fokuseret på udpegning og behandling af syge individer, mens raskmelding typisk har været kædet sammen med mælkens egnethed til konsum. Det vides derfor ikke, om dyrene har særlige behov under sygdommen eller om dyrenes velfærd normaliseres samtidig med at mælkens tilstand bedres. 

 

Projektbeskrivelse
Dette projekt gennemføres på Kvægbrugets Forsøgscenter og involverer mindst 60 DH malkekøer, heraf 30 raske kontroldyr. Dyrene er opstaldet i løsdrift og malkes med robot. Dyrene indgår i den almindelige produktion og besætning. For alle køer kendes halthedsscore og huld, som vil indgå i den statistiske analyse. Projektet fokuserer på adfærd og velfærd hos malkekøer i dagene efter diagnosticeret, behandlingskrævende mastitis og integrerer både adfærdsmæssige data, kliniske data og mælkedata.


Dyrenes tilstand overvåges dagligt ved hjælp af AMS og Herd Navigator til udpegning af køer med klinisk mastitis. Efter at en ko har fået konstateret mastitis, udpeges en klinisk rask kontrolko. De to køer behandles herefter helt ens. Data indsamles fra udpegningstidspunktet og ti dage frem.

 

Udbytte af projektet
Nærværende undersøgelse bidrager med ny viden om 1) koens belastning under sygdommens sidste fase; og 2) hvorvidt koens kliniske tilstand/mælkedata afspejler eventuelle ændringer i dyrenes adfærd og velfærd. Sådan viden er afgørende for en fremtidig vurdering af syge køers særlige behov og deres egnethed til igen at indgå i intensiv produktion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektansvarlig

Katrine K. Fogsgaard,
Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet

 

 

Deltagere

Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet og Kvægbrugets Forsøgscenter

 

Periode

2012 - 2013

 

Finansiering

Videncenter for Dyrevelfærd, Fødevarestyrelsen

 

 

 

 

 
Resultater / relaterede artikler    

Mastitis påvirker koen mere end hidtil antaget, marts 2015 »

Klar til at yde igen? Poster, 2012

 

Omtale på Landmandsportalen, januar 2013

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvægbrugets Forsøgscenter • Forskningscenter Foulum • Burrehøjvej 49, Boks 50 • 8830 Tjele • Tlf. 8799 1500 • Fax 879 1501 • Email: lindas.soerensen@agrsci.dk