Kvægbrugets Forsøgscenter


Home

Forskningsprojekter

Maskiner og teknologi
Besøg os
Nyhedsarkiv
Ny kvægforskning
Kontakt

 

 

Abonnér gratis på DKC's nyhedsmail

og Ny Kvægforskning:

 

 

 

  

 

Automatisk klovpleje hos malkekøer

- udvikling og afprøvning

Projektets formål

- at udvikle og afprøve et helhedsorienteret system til automatiseret klovpleje hos malkekøer.

 

Projektbeskrivelse

Den del af projektet, som foregår på KFC, omfatter en første afprøvning af en prototype af et automatisk system til klovpleje hos malkekøer. 

Systemet installeres i stalden på KFC og effekten af rengøringen samt eventuelle bivirkninger evalueres. Den efterfølgende afprøvning af effekten af systemet på klovsundheden foretages i 8 kommercielle malkekvægsbesætninger.

Udbytte af projektet

Projektet forventes at kunne bidrage til forbedret klovsundhed blandt malkekøer med deraf følgende positive effekter på dyrevelfærd og produktionsøkonomi.

 

Desuden vil resultaterne fra projektet samtidig være med til at sikre: 

·          mindre manuelt arbejde for kvægbrugeren

·          mindre belastning af dyret gennem optimering af klovplejeprocessen

·          mindre belastning af miljøet med desinfektionsmidler

 

 

Planer vedrørende offentliggørelse

Resultaterne fra projektet vil blive præsenteret på nationale og internationale kongresser, temadage og møder og blive publiceret i nationale og internationale artikler.

 

 

 

 

 

Projektansvarlig

Peter T. Thomsen, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF), Institut for Husdyrbiologi og –sundhed, Århus Universitet

 

 

Deltagere

DJF, Aqua-Cleaner, 
DeLaval, Dansk Kvæg
 og Kvægbrugets Forsøgscenter

 

Periode

2007 - 2010

 

Finansiering

Innovationsloven

 

 

 

Formidlet med støtte fra EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram.

 
Resultater / relaterede artikler      

 

Nul tolerance over for digital dermatitis, juni 2012

 

Video om klovproblemer, 2011

                           

Automatisk klovvask virker! Februar 2011

 

Nyudviklet klovvaskemaskine reducerer alvorlig klovlidelse i kvægbesætninger, 2010

 

Tidligere omtale af forsøget, 2007

 

Klovbade-projekt 2006: beskrivelse

 

 

 

 

 

 

Danmarks Kvægforskningscenter • Forskningscenter Foulum • Boks 50 • 8830 Tjele • Tlf. 8799 1500 • Fax 879 1501 • Email: lindas.soerensen@agrsci.dk