Kvægbrugets Forsøgscenter


Home

Forskningsprojekter

Maskiner og teknologi
Besøg os
Nyhedsarkiv
Ny kvægforskning
Kontakt

 

 

Abonnér gratis på DKC's nyhedsmail

og Ny Kvægforskning:

 

 

 

  

 

Råmælk til beskyttelse af følsomme tarme

- helbredende og forebyggende virkninger på tarmbetændelse

Projektets formål

- at undersøge den sundhedsfremmende effekt af ko-kolostrum (råmælk) på tarmbetændelse - specielt effekten af mælkeantistoffer med virkning over for clostridiebakterier.

 

Baggrund for projektet

I en dyremodel med for tidligt fødte grise har råmælk tidligere vist sig at have en beskyttende effekt over for udvikling af en alvorlig tarmsygdom i svage nyfødte dyr og mennesker (nekrotiserende enterokolitis).

 

For at karakterisere og indkredse faktorerne bag denne effekt vil følgende forhold blive undersøgt:

 

·          effekten af mælkeantistoffer mod forskellige bakteriearter

 

·          effekten af diverse tekniske procedurer, som finder sted under produktionen af kommercielle råmælksprodukter (spraytørring, sterilisering).

 

Der vil i projektets indledende forsøg blive produceret råmælk med et højt indhold af specifikke antistoffer mod Clostridier. På Kvægbrugets Forsøgscenter immuniseres kvier med en kommercielt tilgængelig vaccine, der indeholder clostridieceller ogclostridietoxoider. Der opbygges antistof-reaktivitet mod disse vaccineantigener ved gentagne vaccinationer gennem et par måneder, hvorefter råmælk ved kalvens fødsel vil indeholde forhøjede niveauer af disse antistofaktiviteter.

 

Projektet udføres som et ph.d-projekt på Veterinærinstituttet (DTU) og er en del af et større projekt, som omfatter studier af koloniseringen af tarmen og af effekten af pro- ogpræbiotika i forbindelse med tarmkomplikationer hos mennesker.


Udbytte af projektet

Det forventes, at projektet vil medføre øget viden om optimale råmælksprodukter til behandling af mave-tarm problemer hos såvel kvæg som svin. Endelig opnås en øget viden om sygdomsmekanismerne bag udviklingen af tarmsygdommen nekrotiserende enterokolitis.

 

 

 

 

 

 

 

Projektleder

Peter Heegaard, Veterinærinstituttet, Danmarks Tekniske universitet

 

 

Deltagere

Det Biovidenskabelige Fakultet (KU),Biofiber Damino A/S og Kvægbrugets Forsøgscenter

 

Periode

2008-2011

 

Finansiering

Det Strategiske Forskningsråd, Forsknings- og Innovationsstyrelsensamt EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram.

 

 

 

Formidlet med støtte fra EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram.

 

Resultater / relaterede artikler

 

Koens råmælk kan måske hjælpe for tidligt fødte børn, marts 2013

 

Koens råmælk – et naturprodukt med stort potentiale, marts 2012

     

 

 

 

 

 

 

 

Danmarks Kvægforskningscenter • Forskningscenter Foulum • Boks 50 • 8830 Tjele • Tlf. 8799 1500 • Fax 879 1501 • Email: lindas.soerensen@agrsci.dk