RObust kvæg – et tværfagligt Samarbejde

 

 

Fra slutningen af 2002 og 4 år frem blev der gennemført seks forskningsprojekter på KFC i en fælles tværfaglig forskningsindsats, som gik under navnet ROSA, en forkortelse af RObust kvæg – et tværfagligt SAmarbejde

 

 

Forskningspakken ROSA (2002-2006)
De seks ROSA - projekter var finansieret af Dansk Kvæg, Fødevareministeriet og DJF i en programpakke kaldet "Tværfaglig Husdyrforskning":

 

 

· Nye kvalitative mål for malkekoens frugtbarhed

· Ernæringsmæssige muligheder for optimal vomomsætning og reduceret leverbyldeforekomst hos slagtekalve

· Tilpasningsevne hos højtydende malkekøer i løsdriftsystemer

· Fodringsstrategier til fremtidens malkeko - Lad koen bestemme

· Genetiske strategier for robuste malkekøer

· Forebyggelse af produktionssygdomme og reproduktionsproblemer ved reduktion af fysiologisk ubalance i malkekoen

 

 

 

Yderligere oplysninger

 

 

Christian Friis Børsting, KFC

E-mail: christian.borsting@agrsci.dk

Tlf: 8999 1310 / 2261 1911