Kvægbrugets Forsøgscenter


1200 besøgende til Åbent Landbrug på AU Foulum 

Vejret viste sig fra sin allerbedste side i søndags, hvor ca. 1200 gæster besøgte de tre lokaliteter ved Aarhus Universitet i Foulum, der slog dørene op i forbindelse med Åbent Landbrug. Både ved Danmarks Kvægforskningscenter, Biogasanlægget samt i bygning L38 var der masser af aktiviteter og ny viden at hente for de mange fremmødte.

 

 

Allerede inden klokken ti summede det i Foulum af glade og forventningsfulde mennesker i alle aldre, som havde lyst til at få stillet deres nysgerrighed og videbegær inden for malkekøer og mælkeproduktion, biogas og grøn biomasse samt kvæg- og fødevareforskning ved Aarhus Universitet.

 

Ved Danmarks Kvægforskningscenter var der hurtigt livlig aktivitet både omkring køer, klappekalve og ikke mindst ved børneaktiviteterne i laden, hvor halmhoppeborgen, halmlabyrinten og -rutchebanen blev indtaget med stor begejstring.

 

Danmarks Kvægforskningscenter badet i sol...

 

 

Medarbejdere og forskere stod også klar til at fremvise og fortælle om et moderne kvægbrug som samtidig fungerer som en forskningsfacilitet. Stedet favner en lang række forskningsprojekter, som blev formidlet både via plancher, filmklip i ”biffen” samt små ”udstillinger” rundt om i staldene.

 

Gårdquizzen om køerne og forsøgene blev besvaret

af de mange gæster med stor interesse og engagement. På platformen i kostalden blev der uddelt smagsprøver fra ARLA og her var der ligeledes ny viden at hente omkring fødevareforskning inden for bæredygtig produktion af kyllingekød samt chokoladekvalitet. Platformen desuden på muligheden for at børnene kunne lave deres egen smør med ARLA’s smørryster.

 

 

Plancher bliver studeret for at løse gårdquizzen...

Malkerobotten i arbejde - et fascinerende syn for både store og små...

 


 

Koens fire maver udstillet i glasmontre...

Høstmarkedet på DKC blev også godt besøgt...

 

 

En ny kalv er kommet til verden...


Også på det store biogasanlæg i Foulum var der masser af liv. Her viste forskere og ansatte de besøgende rundt og informerede om de aktuelle forsøg på stedet – eksempelvis om delvis økologisk drift af biogasanlægget; lagring af vindmøllestrøm på naturgasnettet vha. biogas; halm som råvare til biogasproduktion; sukker i gyllen samt ikke mindst om afgasset gylle i svampeproduktionen.

 

Desuden blev der fremvist køretøjer og maskiner på markerne omkring biogasanlægget samt uddelt økologiske æbler fra AU’s forsøgsfacilitet i Årslev.

 

 

 

Det store forsøgsbiogasanlæg gav også anledning til god leg udenfor...

Plancher og gæster ved biogasanlægget...

 

Rart at kravle til tops, mens de voksne snakker...

 

I bygning L38 på AU Foulum kunne gæsterne besigtige AU Foulums nye flagskib – et helt nyt anlæg (et såkaldt HTL-anlæg), der kan omdanne biomasse til råolie. Endvidere fortalte forskerne om, hvordan man kan udvinde protein fra grøn biomasse. Også ved denne lokalitet var der uddeling af æbler fra Årslev og samtidig var der information om æblesorter, typiske sygdomme i æbler samt ikke mindst om aktuelle forsøg med æbler ved Aarhus Universitet.

 

 

 

Der var gratis økologiske æbler ved HTL-anlægget venligst leveret af AU i Årslev...

Vi siger tak til de mange gæster og håber på et lige så flot fremmøde til næste år. 

 

Flere oplysninger

 

Linda Søndergaard Sørensen, Institut for Husdyrvidenskab, AU

E-mail: lindas.sorensen@anis.au.dk

 

 

Gæster på visit ved HTL-anlægget som ses i baggrunden...

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvægbrugets Forsøgscenter • Forskningscenter Foulum • Burrehøjvej 49, Boks 50 • 8830 Tjele • Tlf. 8799 1500 • Fax 879 1501 • Email: lindas.soerensen@agrsci.dk