Kvægbrugets Forsøgscenter


Home

Forskningsprojekter

Maskiner og teknologi
Besøg os
Nyhedsarkiv
Ny kvægforskning
Kontakt

 

 

Abonnér gratis på DKC's nyhedsmail

og Ny Kvægforskning:

 

 

 

 Hvad køer ”mener” om græsblandinger?

Et fodringsforsøg på Kvægbrugets Forsøgscenter undersøger i øjeblikket, hvilken betydning kløver- og græstype har på foderudnyttelse og mælkeproduktion. Målet er at kunne anvise praktisk anvendelige fodringsstrategier, der sikrer optimal produktion.

 

 

Der er i de senere år sket meget omkring forædling af græs og lavet mange markforsøg med græsarter og blandinger, men den systematiske dataopsamling stopper generelt ved laboratorieanalyser af de høstede afgrøder. Der mangler viden om de forskellige kløvergræsblandingers effekt på udnyttelsen af foderet, og på koens biologi. Køernes vom møder en fysisk struktur som den er nødt til at ”tage stilling til”, og hvad mener køerne egentligt om de kløvergræsensilager der udfodres?

 

 

Fodring med forskellige græsensilager

Det er trods flere tilløb de senere år ikke lykkedes at bruge en forsøgsmetode baseret på bytte af græsensilage mellem besætninger til sammenligning af græsblandinger.

Vi har derfor valgt en model, hvor vi køber partier af forskellige græsensilager fra praksis og udfodrer disse partier i et kontrolleret forsøg på KFC.

 

Formålet er at undersøge om forskellige kløvergræsensilager af 1.slæt 2013, med væsentligt forskel i botanisk sammensætning af græsser og kløver, har betydning for mælkeproduktionen og biologiske markører for køers fordøjelse og fysiologiske status.

 

Forsøget på KFC
I forsøget indgår 16 partier af kløvergræsensilage, som er baseret på 4 frøgræsblandinger: 35, 42, 45, og Barenbrug struktur (blanding 36 lignende). For hver af disse 4 ensilagetyper er indkøbt partier fra 4 forskellige besætninger. Ensilagerne udvælges til at være analytisk sammenlignelige så godt som det er muligt, men primært på grundlag af fordøjelighed af organisk stof, og alle ensilager er 1. slæt 2013.

Ensilagen der er lagt op i Orkelpresseren og på vej ind i maskinen for at blive presset.

 

På KFC indgår et robothold (60 køer). Robotholdet deles i 4 forsøgsgrupper, og hver gruppe tildeles alle 4 ensilagetyper i 4 forskellige forsøgsperiode af 3 ugers varighed.

 

I hver forsøgsperiode udtages prøver af ensilager, råvarer, foderblandinger, foderrest, mælkeprøver, gødningsprøver og urinprøver. Der foretages daglige registreringer af foderoptagelse og mælkemængde.

 

 

 

 

Sådan bliver ensilagerne presset i baller ->

 

 

Perspektiverne i projektet
Nogle af de morfologiske forskelle mellem græs- og kløverarter har angiveligt betydning for fordøjelse, drøvtygning, fylde og omsætning af græsserne hos køerne, og projektet forventes at kunne beskrive sammenhænge mellem botanisk sammensætning og foderoptagelse, produktionsrespons, koens fordøjelse og markører for fysiologisk status. Der forventes et praksisrelevant svar, som kan anvise praktisk anvendelige fodringsstrategier, der sikrer optimal produktion.

Projektet er finansieret af Promilleafgiftsfonden.

 

 

Følg projektet på KFC her.

 

 

Flere oplysninger
Betina Amdisen Røjen,
Videncentret for Landbrug

E-mail: bro@vfl.dk

 

 

 


 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvægbrugets Forsøgscenter • Forskningscenter Foulum • Burrehøjvej 49, Boks 50 • 8830 Tjele • Tlf. 8799 1500 • Fax 879 1501 • Email: lindas.soerensen@agrsci.dk