Kvægbrugets Forsøgscenter


 

 

Individuelle kraftfoderstrategier

- - effekt af individuelle kraftfoderstrategier til køer baseret på automatiske målinger

Projektets formål

- at øge vidensgrundlaget om strategier for individuel kraftfodertildeling baseret på automatisk registrerede data.

 

Projektbeskrivelse

Dette projekt vil undersøge, om en individuel tilpasning af kraftfodertildelingen igennem koens laktation kan medvirke til en øget produktion, effektivitet og en bedre dyrevelfærd.

 

Dette projekt vil undersøge, om en individuel tilpasning af kraftfodertildelingen igennem koens laktation kan medvirke til en øget produktion, effektivitet og en bedre dyrevelfærd.

 

A. Indledningsvis bestemmes korttidseffekter af ændringer i kraftfodertilbud (umiddelbare responser i bl.a. ydelse, mælkens sammensætning, besøgsfrekvens og grundfoderoptag), med henblik på at vælge de mest hensigtsmæssige strategier til de længerevarende forsøg.

 

B. I de længerevarende forsøg tildeles kraftfoder i malkerobotten baseret på ydelse og den reelle grundfoderoptagelse (registreret via Insentec foderkasser). Forskellige tildelingsmetoder for kraftfoder undersøges i kombination med forskellige grundfoderblandinger.

 

C. Endelig undersøges virkningen af en individuel kraftfoderstrategi på køernes ydelse, foderoptagelse, vægtændring, huld, adfærd og sundhed.


Udbytte af projektet

Projektets resultater vil direkte kunne udnyttes i AMS-besætninger og i mange øvrige besætninger, hvor der tildeles tilskudsfoder i automater. Der forventes en betydelig ydelsesstigning, øget fodereffektivitet og bedre velfærd pga. færre køer med ketose, stofskiftelidelser mm. Desuden kan resultaterne bruges til en økonomisk optimering af kraftfodertildelingen.

 

 

 

 

 

 

 

Projektleder

Martin Riis Weisbjerg, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet

 

Deltagere

Aarhus Universitet, Institut for Husdyrvidenskab samt Danmarks kvægforskningscenter

 

Forsøgsfacilitet

DKC-Burrehøjvej i Foulum

 

 

Periode

2014 - 2017

 

Finansiering

Mælkeafgiftsfonden

 

 

 

 

 
Resultater / relaterede artikler      

 

Koens fodring skræddersys til hendes ydelsespotentiale, september 2014

 

Nyhedsomtale, august 2014

 

 

 

 

 

 

Danmarks Kvægforskningscenter • Forskningscenter Foulum • Boks 50 • 8830 Tjele • Tlf. 8799 1500 • Fax 879 1501 • Email: lindas.soerensen@agrsci.dk