Kvægbrugets Forsøgscenter


Home

Forskningsprojekter

Maskiner og teknologi
Besøg os
Nyhedsarkiv
Ny kvægforskning
Kontakt

 

 

Abonnér gratis på DKC's nyhedsmail

og Ny Kvægforskning:

 

 

 

 Reduceret metanudskillelse fra malkekøer

Et projekt ved Kvægbrugets Forsøgscenter undersøger i øjeblikket mulighederne for at begrænse malkekøernes udledning af metan via avlsarbejde. Dette vil både kunne øge effektiviteten i mælkeproduktionen og reducere klimabelastningen.

Køernes metanudledning, der sker i forbindelse med drøvtygning, bidrager betydeligt til klimabelastningen og er anslået til at udgøre 40-60 procent af den totale klimabelastning pr. kg mælk fra ko til forbruger. Den andel vil forskerne i projektet forsøge at bringe ned.

 

Viden om den genetiske sammenhæng

Viden om den genetiske sammenhæng mellem koens DNA profil, koens metanudledning og vommiljøet er i dag mangelfuldt beskrevet. Forskerne ønsker derfor, på baggrund af genetiske markører, at estimere den genetiske sammenhæng mellem mælkeydelses, koens metanproduktion og den mikrobielle profil af vommens indhold. Projektet skal fremskaffe valide data for, hvad effekten af at selektere en ko med lav metanudledning er på koens foderudnyttelse.


 

Undersøgelserne på KFC

En del af dette arbejde foregår på KFC, hvor man vil undersøge, hvordan og om metagenomet (en form for genkatalog over mikroorganismerne i fx vommen) ændres fra den sidste del af drægtighedsperioden og over den første del af laktationsperioden. Endvidere undersøges det, hvordan disse eventuelle ændringer spiller ind på udledningen af metan og den totale mælkeydelse.

 

Perspektiver

Projektets resultater vil kunne hjælpe til at nedbringe udskillelsen af metan fra mælkeproduktionen, som står for ca. 15 % af drivhusgasudledningen i Danmark. De genetiske gevinster, der opnås er kumulative, og dermed en permanent gevinst i forhold til at skåne klimaet. Den øgede effektivitet kan omsættes til øgede indtægter for landmanden og lavere fødevarepriser for forbrugeren.

 

Følg projektet og dets resultater her.

 

Læs mere om projektet her (English).

 

Projektet støttes af Det Strategiske Forskningsråd.

 

 

Hvis man via avl kan nedbringe køernes udskillelse af metan vil det være en gevinst for både klimaet, landmanden og forbrugeren.

 

Formidlet med støtte fra EU og Fødevareministeriets Landdistrikstprogram.

 

Flere oplysninger

 

Peter Løvendahl, AU-Foulum

E-mail: Peter.Lovendahl@agrsci.dk
 

 

 

 

 

 

 

Danmarks Kvægforskningscenter • Forskningscenter Foulum • Boks 50 • 8830 Tjele • Tlf. 8799 1500 • Fax 879 1501 • Email: lindas.soerensen@agrsci.dk